suturinėti

suturinėti
suturinė́ti žr. suturėti 2: Nereikia tep razleidinėt, reikia suturinė́t vaikas Aps. Vyskupai rūpinosi suturinėti tikėjimo reformacijos prasiplatinimą Gmž. | refl.: Daug kas ruošėsi [į Lenkiją važiuoti], dabar susturinė́ja Švnč. ║ Sniego vandenį anys (medžiai) suturinė́ja Pls. Mėlynos uogos suturinė́ja, kai žyvatinė Aps. \ turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; paturinėti; priturinėti; suturinėti; užturinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sutūrinėti — iter. dem. sutūrėti 2. | prk.: [Kuršaitis] šiek tiek sutūrinėjo vis daugiau įsigalintį žmonėse vokietėjimą M.Birž. tūrinėti; patūrinėti; sutūrinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apturinėti — 1. Gmž žr. apturėti 1: Norė[jo], ka dirbtum, ale nieko neapturinėtum Ad. Anas knygas vis apturinėj[o] Kli. 2. žr. apturėti 6: Apturinėjom kap i momą Švnč. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiturinėti — tr. traukti šalin, drausti: Lenkas klebonas ataturinėja žmones nuo lietuvių skaityklos rš. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; paturinėti; priturinėti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daturinėti — ×daturinėti žr. daturėti 1: Jau misliau tais metais nedaturėsiu – da vis daturinėjau Str. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; paturinėti; priturinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuturinėti — tr. laikyti (tarnyboje): Grafas kunigą nuturinėjo Aps. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; paturinėti; priturinėti; suturinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturinėti — 1. J.Jabl, Rod, Mrp žr. paturėti 6: Reik, kad jie paturinėtų savo kalbą Žsl. Mokytoja mumi paturinėjo, rašė visur DrskŽ. Brolis da buvo, tai anas mus vis paturinėjo [po karo] Ad. Matyt, už juos paturinėja, o mus užpuolinėja Str. 2. refl. žr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patūrinėti — iter. dem. patūrėti 6: Ją („Aušrą“) toji šviesuomenė labai brangino, ilgai patūrinėjo M.Birž. tūrinėti; patūrinėti; sutūrinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priturinėti — iter. dem. priturėti 2: Jį beveik veste išvedė ir visu keliu gavo priturinėti rš. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; paturinėti; priturinėti; suturinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turinėti — turinėti, ėja, ėjo iter. dem. turėti: 1. D.Pošk, N, NdŽ, KŽ. 2. ║ Aš jo neturinėjau (nekalbinau ilgiau pasilikti) Ėr. turinėti; apturinėti; atiturinėti; daturinėti; įturinėti; nuturinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užturinėti — 1. žr. užturėti 2: Ažturinėja (užkalba) kraują Ad. 2. refl. žr. užturėti 3 (refl.); sustoti: Traukinelis užsiturinėjo, kai ejo Utenon Str. Tai vilkai net atsisėdo in šikinės, kap užsiturinėjo Aps. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”